Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7201 2fec 500
Reposted fromakish akish viafoodforsoul foodforsoul
-Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma. I kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do Ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
Reposted fromyannim yannim viablocked blocked

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viawiksz wiksz
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaolakocie olakocie
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
4160 faa1
To był czas kiedy byłam tak zagubiona, że nawet nie wiedziałam gdzie mam siebie szukać.
— Aleksandra Steć
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viaIrritum Irritum
5150 7aca 500
Łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.
— Bolesław Prus
7714 4870 500
Reposted fromsoftboi softboi viaanuszka anuszka
9930 bd4b 500
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaanuszka anuszka
2221 bbd8 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa vianoticeable noticeable
1616 54e0
Tak więc pytam: - Co musi zacząć dziać się, żeby zaczęło dziać się? - Musi pojawić się drugi człowiek. - I wtedy się dzieje? - Wtedy dzieje się.
— Edward Stachura
Nikt nie może być mi bliższy ode mnie, a ja, ja jestem sobie czasem taki daleki.
— Stanisław Lem "Szpital Przemienienia"
8410 22a4 500
Reposted fromsilkdreams silkdreams viafoodforsoul foodforsoul
4983 4aaf
Reposted fromtichga tichga viaanuszka anuszka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl