Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
6743 3051 500
Reposted fromcatshitposting catshitposting vianikotyna nikotyna
1482 0b4d 500
Reposted fromlilarosa lilarosa viaszarakoszula szarakoszula
Sponsored post
Reposted byLegendaryy Legendaryy
Reposted fromshakeme shakeme viarooms rooms
2675 c205
Reposted fromkallisto kallisto viamglistyporanek mglistyporanek
3786 822f
8266 bc49
Waldemar Borzestowski
4885 e786
Reposted fromunr-eal unr-eal viamglistyporanek mglistyporanek
7201 2fec 500
Reposted fromakish akish viafoodforsoul foodforsoul
-Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma. I kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do Ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
Reposted fromyannim yannim viablocked blocked

kiedy taka dorosła wróciła z pracy,

nakarmiła zwierzęta, zapłaciła rachunki,
odłożyła na miejsce, co miało swoje miejsce
i poszła się myć –
łzy zmieszały się z pianą,
piana mieszała się z parą,
w parze nigdy jej nie szło.

— "Dorosły człowiek ukrywa się w łazience" Kamila Janiak
Reposted fromarumhc arumhc viawiksz wiksz
Łączyła nas relacja, ta z rodzaju relacji, o które człowiek zapytany z bólem serca i przez zaciśnięte zęby kłamie wbrew sobie i odpowiada, że to nic takiego.
— (via swiatniedlanas)
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viaolakocie olakocie
Próbowałem usnąć, ale bez skutku. Nie można spać, gdy człowiek pełen jest uczuć, których nie da się wypowiedzieć słowami.
— Haruki Murakami
4160 faa1
To był czas kiedy byłam tak zagubiona, że nawet nie wiedziałam gdzie mam siebie szukać.
— Aleksandra Steć
0732 14cf 500
Reposted frompiehus piehus viaIrritum Irritum
5150 7aca 500
Łatwiej wyrzucić tysiące rubli z kieszeni aniżeli jedno przywiązanie z serca.
— Bolesław Prus
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...