Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
3359 e199
Reposted frompeper peper viaraita raita
8399 3809
Reposted fromonlywhite onlywhite viaveronca veronca
5851 7bca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaveronca veronca
1280 4d99
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
1554 84a5
Reposted frombyheart byheart vianfading nfading
2247 d1e4
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatosiaa tosiaa
1466 0a74 500
Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer viatosiaa tosiaa
Gdybym zapomniał
o Tobie- nie tęsknij.
Przecież nic
nas nie łączyło.

Kilka spotkań przy kawie.
Czerwone wino,
dopijane na koniec
romantycznych kolacji.

Wtedy zawsze byliśmy
tacy uśmiechnięci.
Jakby szczęśliwi.

Gorące prysznice
w nieco przyciasnej kabinie
sprawiały nam tyle
przyjemności,
a zaparowane lustro
nie widziało,
jak dobrze nam razem.

Było ślepe...
tak samo, jak my.

Przecież
nigdy nie czułem,
byśmy kochali się sercem,
chociaż ciałem
kochaliśmy się co noc.

Przecież
nawet już
nie pamiętam
Twojego imienia.
— -Mateusz Szulc, 'Niepamięć'
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
2754 4b36 500
Lata, kochankowie, kieliszki wina,
to trzy rzeczy, których liczyć nie wypada.
— Age of Adaline
Reposted fromnivea nivea viaretro-girl retro-girl
8735 00d8 500
Reposted fromtwice twice viaretro-girl retro-girl
8106 fcee
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
4780 a6f6
Reposted fromtwice twice viaveronca veronca
8171 592b 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow
bardzo mnie to niepokoi.
Reposted fromKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj viafoodforsoul foodforsoul
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl