Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3213 6049
Reposted frommrcake47 mrcake47 viaanuszka anuszka
9096 d3bb
Reposted fromkarmacoma karmacoma viagdziejestola gdziejestola

Reposted fromgdziejestola gdziejestola

baby elephants (via lovedbythesavior.tumblr.com)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaanuszka anuszka
7842 2df9 500
Reposted fromlouse louse viadobby dobby

Każdy z nas potrzebuje kogoś, kto czasem spyta, czy napijesz się herbaty i poczyta książkę, gdy ty piszesz pracę zaliczeniową. Kogoś, kto pójdzie na siłownię, gdy ty zechcesz pobiegać, kto do świtu będzie z tobą gadał o muzyce i zasypywał cię cytatami z twoich ulubionych filmów. Kogoś, kto przyniesie ci kawę do stolika, kto weźmie od ciebie ciężką torbę i przeprosi, gdy zrobi ci się przykro, zamiast w odwecie zarzucić cię serią pretensji. Kogoś, kto zrozumie, jak ważne dla ciebie są sprawy, którymi żyjesz, gdy wszyscy inni dawno już śpią.

Tylko spotykamy ich niezwykle rzadko.

http://kobietanakonkretach.pl/byc-pelni-soba/
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viadobby dobby
2640 c605
Reposted frometerycznie eterycznie viaszarakoszula szarakoszula
4114 d395 500
Reposted fromniewychowana niewychowana viadobby dobby
Mogłabym jeszcze dużo pisać o tym jak mnie bolało wszystko, jak nie umiałam o tym mówić, jak te emocje mi się odkładały w plecach i nie mogłam spać.
— M. Halber "Najgorszy człowiek na świecie"
Reposted frompeluda peluda viadobby dobby
0450 26a6
Reposted fromSkydelan Skydelan viacytaty cytaty
7860 e763 500
Reposted fromnattsu nattsu viacytaty cytaty
3516 3385 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
Reposted fromcoffee coffee viadobby dobby
4765 6ba0 500
Reposted frommeem meem viadobby dobby
Nie oglądałem się, by sprawdzić, czy nie idzie za mną. Wiedziałem, że nie.
— Nicholas Sparks "I wciąż ją kocham"
- Dlaczego zacząłeś czytać książki? - spytał mnie nagle i uważam, że było to najciekawsze pytanie, jakie mi ktoś zadał w życiu. 
- Bo wydawało mi się, że one są mądrzejsze od ludzi, których wtedy znałem.
Reposted fromchocoway chocoway viadobby dobby
Reposted fromfelicka felicka vianikotyna nikotyna

Wieje wiatr

Pachnie wiosną i wiem

— Myslovitz
Reposted fromitwaslove itwaslove vianikotyna nikotyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl