Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
9841 8b18
Reposted fromkarahippie karahippie viaanuszka anuszka
To prawda, że jedna iskra wystarczy, by wywołać pożar i zniszczyć wszystko wokół. Ale jeden dobry okruch pamięci wystarczy, by wiele zachować, by karmić się nim przez całe życie. Zrozumiałam, że to moja jedyna nieskończoność.
— Anna Ficner-Ogonowska: " Okruch"
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
5075 eb22
Prześpij ten problem. Jak się obudzisz i się okaże, że świat dalej istnieje, to znaczy, że nauczysz się z nim żyć.
— A. Staniszewska
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viainyou inyou
0499 3c8e 500
Reposted fromonlyman onlyman viadrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk
4199 1bf0
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viadobby dobby
2070 b92b
5267 ff1b
Reposted fromabeille abeille viapurplecarbonate purplecarbonate
Są takie miejsca, które się kojarzą. Z ludźmi, których już nie ma. Ze zdarzeniami, które ugryzły serce jak ciastko. I nie sposób wracać do takich miejsc z chęcią. Bo samego siebie się w nich nie poznaje. Bo nic się nie zmieniło, choć zmieniło się wszystko. 
— "listy niczyje"
Reposted fromparafina parafina viaIriss Iriss
A potem sam się znajdzie powód, by zwątpić, czy to się opłaca. Znajdziemy powód, by odchodzić i sto powodów, żeby wracać.
— Artur Andrus "Popisuchy"
Reposted fromSmerfMaruda SmerfMaruda viagdziejestola gdziejestola
4010 a07c 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
4018 6679 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
2349 1704 500
Gjógv village, Faroe Islands
Reposted fromlovelylovelyu lovelylovelyu viadobby dobby
4687 573d 500
Reposted fromNeonPurplelight NeonPurplelight viaanuszka anuszka
7767 79eb 500
Reposted fromhomedesigning homedesigning viaskrzacik skrzacik
9020 091e
Reposted fromczajnikq czajnikq viahalfinlove halfinlove
2587 d506 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaIriss Iriss
1298 03af
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory viaIriss Iriss
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl