Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0209 0bee
Reposted fromretro-girl retro-girl
0405 2f46 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoticeable noticeable
3409 93ae
Reposted fromczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni viarawwwr rawwwr
8340 dc67
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viarawwwr rawwwr
8831 a0fc 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vianoticeable noticeable
0234 db06
Reposted fromsarazation sarazation viaIriss Iriss

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
2806 be36 500
Reposted fromerial erial viarawwwr rawwwr
6532 bc6a 500

youllseeitwillallbeworthit:

Parenting…you’re doing it right.

Reposted fromjustinwright justinwright viaSkydelan Skydelan
8894 cb7b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaSkydelan Skydelan
3359 e199
Reposted frompeper peper viaraita raita
8399 3809
Reposted fromonlywhite onlywhite viaveronca veronca
5851 7bca 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaveronca veronca
1280 4d99
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaretro-girl retro-girl
1554 84a5
Reposted frombyheart byheart vianataliablus nataliablus
2247 d1e4
Reposted fromzimnepalce zimnepalce
0669 ac0b 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viatosiaa tosiaa
1466 0a74 500
Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer viatosiaa tosiaa
Gdybym zapomniał
o Tobie- nie tęsknij.
Przecież nic
nas nie łączyło.

Kilka spotkań przy kawie.
Czerwone wino,
dopijane na koniec
romantycznych kolacji.

Wtedy zawsze byliśmy
tacy uśmiechnięci.
Jakby szczęśliwi.

Gorące prysznice
w nieco przyciasnej kabinie
sprawiały nam tyle
przyjemności,
a zaparowane lustro
nie widziało,
jak dobrze nam razem.

Było ślepe...
tak samo, jak my.

Przecież
nigdy nie czułem,
byśmy kochali się sercem,
chociaż ciałem
kochaliśmy się co noc.

Przecież
nawet już
nie pamiętam
Twojego imienia.
— -Mateusz Szulc, 'Niepamięć'
Reposted fromsubiektywne subiektywne viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl